AGORA: Oświadczenie Zarządu Spółki dot. interpretacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołaneg

Nowości, najnowsze informacje ze świata marki Seat.
admin
Administrator
Posty: 1731
Rejestracja: 25 paź 21, 22:42

AGORA: Oświadczenie Zarządu Spółki dot. interpretacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołaneg

Post autor: admin »


Obrazek
Spis treści:RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)INFORMACJE O PODMIOCIEPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:20230626_101556_0775560310_oswiadczenie_Zarzadu_Agora_pl.pdf20230626_101556_0775560310_oswiadczenie_Zarzadu_Agora_eng.pdfKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr28/2023Data sporządzenia:2023-06-26Skrócona nazwa emitentaAGORATematOświadczenie Zarządu Spółki dot. interpretacji projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie SpółkiPodstawa prawnaTreść raportu:Zarząd Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z treścią projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 marca 2023 r., a podjętych 27 marca 2023 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz kapitałowych spółek zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonych do prowadzenia: 1. działalności Wydawnictwa Agora; 2. działalności portalu gazeta.pl; 3. działalności Gazety Wyborczej; 4. obsługi informatycznej Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka; 5. wsparcia Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka w zakresie spraw dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi; 6. wsparcia Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka w zakresie księgowości, rachunkowości, finansów i podatków oraz sprawozdawczości zarządczej i finansowej; 7. działalności w zakresie utrzymania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości Spółki położonej w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10 oraz w zakresie zarządzania flotą samochodów Spółki i spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka, niniejszym przekazuje oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego raportu. ZałącznikiPlikOpisoświadczenie Zarządu Agora_pl.pdfoświadczenie Zarządu Agora_eng.pdfMESSAGE (ENGLISH VERSION) Agora S.A. with its registered seat at Warsaw (“Company”), in connection with wording of the draft resolution of the General Meeting of the Company convened for June 26, 2023 on amending the Company’s Statutes and wording of resolutions of the Extraordinary General Meeting convened for March 1, 2023, adopted on March 27, 2023 on granting consent to the disposal of organized parts of the enterprise to a subsidiary of the Company dedicated to: 1. 1. operate Agora Publishing House; 2. 2. maintenance of gazeta.pl web portal; 3. 3. operations of Gazeta Wyborcza; 4. 4. running IT services for the Company and companies from Agora capital group; 5. 5. carry out the support in the field of employee, social and social insurance matters for the Company and companies from Agora capital group; 6. 6. conducting accounting, bookkeeping, finance and taxation activities, as well as management and financial reporting; 7. 7. maintenance, use and enjoyment of the Company's real estate located in Warsaw, at 8/10 Czerska Street and for maintenance of the fleet of Company’s and Company subsidiaries’ cars, hereby makes a statement that constitutes appendix to this regulatory filing. AGORA SA(pełna nazwa emitenta)AGORAMedia (med)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-732Warszawa(kod pocztowy)(miejscowość)Czerska8/10(ulica)(numer)022 555 60 17022 840 00 67(telefon)(fax)investor@agora.plwww.agora.pl(e-mail)(www)526-03-05-644011559486(NIP)(REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2023-06-26Anna Kryńska-GodlewskaCzłonek Zarządu2023-06-26Wojciech BartkowiakCzłonek Zarządu

Source: https://www.fxmag.pl/artykul/agora-oswiadczenie-zarzadu-spolki-dot-interpretacji-projektu-uchwaly-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-zwolanego-na-dzien-26-czerwca-2023-r-w-sprawie-dokonania-zmian-w-statucie-spolki-2023-06-26-1015
ODPOWIEDZ