BENEFIT SYSTEMS S.A.: Rozpoczęcie procesu przeglądu aktywów posiadanych przez Calypso Fitness S.A. (2023-09-08 11:51)

Nowości, najnowsze informacje ze świata marki Seat.
admin
Administrator
Posty: 1731
Rejestracja: 25 paź 21, 22:42

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Rozpoczęcie procesu przeglądu aktywów posiadanych przez Calypso Fitness S.A. (2023-09-08 11:51)

Post autor: admin »


Obrazek
Spis treści:RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)INFORMACJE O PODMIOCIEPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr45/2023 Data sporządzenia: 2023-09-08Skrócona nazwa emitentaBENEFIT SYSTEMS S.A.TematRozpoczęcie procesu przeglądu aktywów posiadanych przez Calypso Fitness S.A.Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu:Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 8 września 2023 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu posiadanych przez Calypso Fitness S.A. („Calypso Fitness” lub „CF”) aktywów, które mogą być przedmiotem potencjalnego nabycia przez Emitenta. W ramach potencjalnej transakcji Emitent może nabyć udziały w spółkach posiadających majątek wydzielony z CF w postaci pięciu zorganizowanych części przedsiębiorstwa CF (klubów fitness). Wydzielenie nastąpiłoby poprzez przeniesienie na trzy spółki przejmujące (których wyłącznymi wspólnikami są odpowiedni akcjonariusze Calypso Fitness) pięciu klubów fitness zgodnie z planem podziału CF. Emitent posiada 33,33% akcji w kapitale zakładowym Calypso Fitness; pozostałe akcje są w posiadaniu: 50,10% - Camaro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz 16,57% - Cal Capital sp. z o.o. MESSAGE (ENGLISH VERSION) Initiation of a process of a review of assets owned by the Calypso Fitness S.A. The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (hereinafter, the "Issuer", "Company") herby announces that on 8 September it has made a decision to initiate a process of a review of assets owned by the Calypso Fitness S.A. (“Calpyso Fitness” or “CF”), which can be a subject to potential acquisition by the Issuer. As a part of the potential transaction, the Issuer may acquire shares in companies with assets separated form CF in the form of five organized parts of the CF enterprise (fitness clubs). The spin-off would be carried out by transferring the five fitness clubs to three acquiring companies (whose sole shareholders are the respective shareholders of Calypso Fitness) in accordance with CF’s spin-off plan. The Issuer owns 33.33% shares in the Calypso Fitness share capital; remaining shares are in the possession of: 50.10% - Camaro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych and 16.57% - Cal Capital sp. z o.o. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BENEFIT SYSTEMS S.A.Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-844Warszawa(kod pocztowy)(miejscowość)Plac Europejski2(ulica)(numer)+48 22 242 40 00+48 22 831 79 20(telefon)(fax)ir@benefitsystems.plwww.benefitsystems.pl(e-mail)(www)836-16-76-510750721670(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2023-09-08Marcin FojudzkiCzłonek ZarząduMarcin Fojudzki2023-09-08Emilia RogalewiczCzłonek ZarząduEmilia Rogalewicz

Source: https://www.fxmag.pl/artykul/benefit-systems-sa-rozpoczecie-procesu-przegladu-aktywow-posiadanych-przez-calypso-fitness-sa-2023-09-08-1151
ODPOWIEDZ